SERMOLA PERFORMANCE, 2019

Ji nûçenameya me re bibin endam

Ji nûçenameya me re bibin endam ku ji bo nûçeyan agahdar bibin.
POLA AMADEKARIYÊ
POLA AMEDEKARIYÊ